Sitemap

Wet en regelgeving

Ik heb de regelgeving binnenvaart de afgelopen 12 jaar bijgehouden en gratis ter beschikking gesteld aan iedereen, in overleg met het NBKB heb ik echter besloten om de toegang tot de door mij bewerkte wetteksten aan de site binnenvaartwet.eu over te dragen:

Geconstateerd moet worden dat binnenvaartwet- en regelgeving waaraan de vaartuigen dienen te voldoen complex is. Op internet is deze moeilijk, deels of niet up to date beschikbaar. innenvaartwet.eu heeft het op zich genomen om er zorg voor te dragen dat de site volledig up to date is en wordt gehouden. Binnenvaartwet.eu is een stichting en heeft daardoor geen winstoogmerk. Het opzetten van een dergelijke website, bijhouden en afnemers blijvend informeren over wijzigingen van wet- en regelgeving gaat helaas echter niet voor niets.

Daarom heeft Binnenvaartwet.eu twee soorten abonnementen op haar wet- en regelgeving site en wel:

Een volledig abonnement voor de volledige wetgeving welke dan ook uiteraard gedownload kan worden

Een beperkt abonnement voor diegene die uitsluitend de wet- en regelgeving waarvan tijdens het inspecteren ten behoeve van de certificering gebruik gemaakt wordt, inzichtelijk willen hebben en kunnen downloaden.

Er is afgesproken dat ik de wetteksten niet meer gratis mag verspreiden. Het is mij echter wel toegestaan om te adviseren over de inhoud en toepassing van de wetgeving.

Een aantal oude wetten zoals de binnenschepenwet met de bijlagen zijn niet beschikbaar op de website van binnenvaartwet.eu, deze blijven op deze website beschikbaar.

Ook de reken programmatuur maakt geen onderdeel uit van het contract dat ik met het NBKB afgesloten heb.

De overige wetteksten zijn dus in het vervolg beschikbaar op de site binnenvaartwet.eu

Om inzicht in de samenhang van de wetgeving, de scheepstyperingen, de samenstelling van de bemanning en de overgangsbepalingen te verkrijgen zijn mindmap bestanden beschikbaar.

Ook op de site binnenvaartwet.eu wordt gebruik gemaakt van een mindmap.