Sitemap

Oude regelgeving die nog van belang kan zijn

Oude beleidsregels

De meeste beleidsregels zijn door de nieuwe beleidsregel binnenvaart 2013 (staat op Binnenvaartwet.eu) overbodig geworden. Er zijn echter zaken die nog niet goed geregeld zijn, daarom geeft ik deze hier de oude beleidsregels ter informatie.

Beleidsregel 2001/08 Opblaasbare hulpverleningsboten.

Volgens de nieuwe beleidsregel geregeld in art. 10.04 van bijlage II bij de richtlijn 2006/87/EG, Ik denk dat dit niet het geval is maar dat het probleem alleen maar groter geworden is. Alle passagiersschepen moeten nu immers een bijboot of een platform hebben

Beleidsregel 2001/11 Verdubbelingen

De CCR werkt al jaren aan een dienstinstructie aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid, deze is in principe af maar nog niet gepubliceerd. Ik voeg deze ter informatie bij.
Opmerking: uit de tekst in andere talen blijkt dat er op sommige plaatsen in de tekst waar “platen” staat “spanten” wordt bedoeld, ik heb hiervoor in de dienstinstructie een opmerking geplaatst.

Beleidsregel 2001/15 Isolatie materialen

Volgens de nieuwe beleidsregel geregeld in artikel 3.04, lid 3 van bijlage II, dit is niet het geval: het artikel gaat over isolatie in de machinekamer. De beleidsregel gaat over alle isolatie materialen en is geschreven nadat er tijdens de bouw enkele nieuwbouw schepen uitgebrand zijn.

Overige regelgeving

Richtlijn 1982/714/EEG Technische voorschriften voor binnenschepen.

Deze richtlijn is met ingang van 30 december 2008 vervallen.
In artikel 8 van richtlijn 2006/87/EG wordt echter naar deze richtlijn verwezen. Uit artikel 2 en 3 van richtlijn 1982/714/EEG blijkt namelijk welke schepen onder artikel 8 van de richtlijn 2006/87/EG vallen.