Sitemap

Opmerkingen over de regelgeving

Hier staan wat opmerkingen t.a.v de regelgeving die ik in de loop van de jaren gemaakt heb. Deze zijn o.a. bekend bij BLN Schuttevaer maar er wordt helaas eigenlijk niets mee gedaan.

Ankers duwstellen

De gewichten van de hekankers van duwboten worden bepaald vanuit het konvooi dat voortbewogen wordt, bij iedere lengte/ breedte verhouding verandert het benodigde hekankergewicht en dus de doorsnede in afvaart. Hierdoor klopt de tabel op punt 15 van het certificaat eigenlijk nooit.

Belading duwstellen en invullen certificaat

In de praktijk blijkt dat het juist en volledig invullen van de tabel eigenlijk onmogelijk is: niet alle formaties voldoen aan de standaard afmetingen de maximale lading is afhankelijk van het eigen gewicht van het schip. de doorsnede in afvaart is afhankelijk van de verhouding van lengte en breedte.

Brandstof afsluiters onmiddellijk aan de tank

De vanaf dek bedienbare afsluiter direct bij de tank heeft veel nadelen. Volgens de voorschriften moet een cross over  leiding minste 1,25 maal zo groot zijn als de doorsnede van de vulleiding. De brandstof wordt bijna altijd vanuit deze leiding betrokken, Hierdoor  is er een aanzienlijke hoeveelheid brandstof achter de vanaf dek bedienbare afsluiter aanwezig.

Minimum dikte achterschip bij lange schepen

Toen de regels zijn opgesteld was de maximaal op de Rijn toegestane lengte 110 meter. Dit is inmiddels 135 meter. Door deze grote lengte is de afkeurmaat voor de vlak en kimbeplating ook aanzienlijk toegenomen. Hierdoor zal in de toekomst de plaatdikte in het achterschip onnodig afgekeurd worden. In de klasserules wordt wel rekening gehouden met de verminderde langsspanning in het achterschip.

Minimum snelheid en vragen over de BVR, artikel 3.4

Voor duwstellen met een lengte tot 86 meter op de zone 3 en 4 gelden afwijkende regels, waarom gelden deze regels alleen voor duwstellen?
Deze vraag ligt al jaren bij ILT maar hierop is nooit antwoord gegeven.

Draagbare blustoestellen - sproeischuim blussers.

Er is aangetoond dat de bluscapaciteit van een sproeischuimblusser van 6 liter tenminste overeenkomt met de capaciteit van een 6 kg poederblusser, die in feite voor het blussen van een vaste stof brand ongeschikt is.
Een 9 liter blusser is in de praktijk moeilijk te hanteren. deze inhoud komt waarschijnlijk uit de oude eisen voor schuimblussers, waarvan de bluswerking veel slechter is. Pas dit nu ook eens aan de stand van de techniek aan!
Het blussen van een gasbrand met een blusser is ongewenst er kan een explosie door herontsteking ontstaan. Men moet de gaskraan dichtdraaien. Bovendien zijn de in artikel 15.12, lid 1 c gevraagde vetblussers in feite vloeistofblussers.

Wegneembaar stuk in de ballastleiding naar het ruim

Deze wegneembare stukken zijn gevaarlijk. Indien deze verwijderd worden kan er een open verbinding tussen het laadruim en de machinekamer en zelfs een open verbinding tussen de machinekamer en het buitenboordwater ontstaan. Er is niets mis met ballastleidingen en/of afsluiters die in het laadruim van een blindklep voorzien zijn. Men is in alle gevallen afhankelijk van de juist handelswijze van de bemanning, een wegneembaar stuk heeft hier geen invloed op.
In de praktijk worden deze wegneembare stukken  tijdens de bouw aangebracht en nooit meer verwijderd.