Sitemap

Nieuw op deze website

April 2017

De website is geheel vernieuwd.

De wetgeving is niet meer op deze website aanwezig.
Deze is nu ondergebracht  bij Binnenvaartwet.eu

Alle overige informatie en de rekenprogrammatuur is nog wel beschikbaar.

De rekenprogrammatuur is aangepast waardoor de helpfunctie (te activeren via het menu of de F1 toets) weer werkt.
Doordat Windows de oude helpfunctie (gebruikt bestanden met de extensie .hlp) na Windows 8.1 niet meer ondersteund, werkte de helpfunctie niet meer. Ik heb daarom alle programma’s aangepast. Er wordt nu gebruik gemaakt van het chm formaat, dit werkt prima.

Het is wel nodig om de helpbestanden in de map “delprog help” direct onder de map waarin de rekenprogrammatuur staat te plaatsen. Anders kan het programma het help bestand niet vinden.

Meer informatie over de installatie vind u in dit bestand.
De nieuwe programma’s zijn beschikbaar op onder de tab rekenprogrammatuur.

U kunt het gezipte helpbestand ook downloaden en openen zonder dat u een licentie nodig heeft, hierdoor wordt de functionaliteit van de programma's zichtbaar.

Op verzoek van de technische commissie van het NBKB is de formule waarmee de maximale speling van vetgesmeerde assen berekend wordt aangepast. Deze is nu 0,5 + 0,015 x de asdiameter [mm]

November 2017

De mindmap scheepstyperingen binnenvaart aangevuld met de scheepstyperingen vanuit de richtlijn 2016/1629/EU en de bijbehorende ES-TRIN 2017

Onder de pagina RBV publicaties en lezingen de bestanden van de thema middag regelgeving binnenvaart, die ik samen met Johan Schot van het NBKB voor het CBRB gehouden heb, toegevoegd.

Het programma bemanning is aangepast aan het gewijzigde RSP en de Binnenvaartregeling,
zie staatsblad 2017-63042 van 8 november 2017

Juni 2019

Het programma grootspant aangepast, ook de drukspanning in de bovenzijde van de denneboom wordt nu gecontroleerd. Tevens zijn de pagina’s aangepast zodat de uitkomst van de berekening beter leesbaar is.