Sitemap

Overige documenten

Ankers en kettingen

Afbeeldingen en gewichtstabellen van ankers en de breeksterkte van kettingen.
Tabel afmetingen Heuss Spezial anker (zit niet in de algemene tabel)
Afbeeldingen ankertypen volgens LLoys Register (bevat geen afmetingen).
Afmetingen Hadu ankers (zit niet in de algemene tabel).

Constructieve brandbescherming

Een notitie over de constructieve brandbescherming, verschillen tussen ROSR/EG en de oude binnenschepenwet.
Schetsen van de wijze waarop isolatie aangebracht moet worden

Tabel temperatuurklasse en explosiegroep

Een tabel waarin een overzicht wordt gegeven van de betekenis van de coderingen (de verschillende normen) van de temperatuurklassen en explosie groepen.

Richtlijnen inspectie

Richtlijnen voor de eigenaar van een schip die het casco van zijn schip voor inspectie wil aanbieden.
Sommige taken van de scheepvaartinspectie zijn inmiddels overgenomen door de particuliere experts. Dit stuk is echter in de originele vorm overgenomen.

Kwaliteitseisen scheepsbouw

De normen die de IACS hanteert bij de bouw en reparatie van het scheepscasco.

Klassering van lasfoto's

Interpreteren van lasfoto's

Het beoordelen en interpreteren van röntgenfoto van lassen.

Handboek toegankelijk bouwen

Omdat het Handboek voor toegankelijkheid niet meer gratis beschikbaar is heeft de branche dit document ontwikkeld.

Algemene richtlijnen om objecten voor personen met een beperkte mobiliteit toegankelijk te maken. Speciaal van belang voor de inrichting van passagiersschepen.

Vleugelpompen

De afmetingen en capaciteit van vleugelpompen. Bij sommige scheepstypen zoals open rondvaartboten wordt een handpomp met een bepaalde diameter voorgeschreven. Met behulp van deze tabel kan de capaciteit van een elektrische dompelpomp bepaald worden.

Schema vloeibaar gasinstallatie

De gasinstallatie is een van de gevaarlijkste installaties aan boord van schepen. Hier vind u een principe schema van de gasinstallatie waarin de eisen samengevat zijn.