Sitemap

Overgangsbepalingen

Uitleg over de overgangsbepalingen

Wat zijn "bestaande schepen" volgens het ROSR en de richtlijn 2006/87/EG? Wat houdt het begrip NVO in?

Samenvatting van de overgangsbepalingen

Een overzicht in tabelvorm, hieruit blijkt het verschil tussen de overgangsbepalingen (OGB) van schepen met vaargebied Rijn en schepen die niet op de Rijn mogen varen.

Hier vind u een door de CCR gemaakt schema waarin een overzicht van de OGB wordt gegeven.

E-eisen kiel voor 1-7-1983

Op grond van artikel 24.04 van het ROSR 1995 en Bijlage II gelden voor schepen waarvan de kiel voor 1 juli 1983 is gelegd, voor de elektrische inrichtingen de voorschriften van het ROSR 1983. Dit geldt zowel volgens het ROSR als volgens bijlage II bij de Richtlijn 2006/87/EG

Opmerking: hierdoor zijn de overgangsbepalingen voor hoofdstuk 9 voor deze schepen in feite niet nodig en ongeldig, de CCR werkt binnen de werkgroep CESNI aan nieuwe eisen voor de elektrische installatie.