Sitemap

De oude binnenschepenwet

Binnenschepenwet

Wet van 30 september 1981, (Stb. 1981, 678), houdende bepalingen ter bevordering van de veiligheid van de vaart van schepen op binnenwateren en van goede arbeidsomstandigheden aan boord van die schepen (Binnenschepenwet)

Binnenschepenbesluit

Besluit van 16 juli 1987, (Stb. 1987, 466) houdende bepalingen met betrekking tot de deugdelijkheid van schepen op binnenwateren, de inrichting en de uitrusting daarvan, alsmede ten aanzien van de arbeidsomstandigheden aan boord (Binnenschepenbesluit)

Binnenschepenbesluit, bijlage I

Lijst van binnenwateren van het communautaire net, ingedeeld in de zones 1, 2, 3 en 4.

Binnenschepenbesluit, bijlage II

Technische regelen voor vrachtschepen, sleepboten en duwboten.

Binnenschepenbesluit, bijlage III

Technische regelen voor Passagiersschepen.

Binnenschepenbesluit, bijlage IV

Arbeid aan boord van schepen.

Binnenschepenbesluit, bijlage V

Technische regelen voor veerboten.

Binnenschepenbesluit, bijlage VI

Technische regelen voor rijksvaartuigen.

Binnenschepenbesluit, bijlage VII

Technische regelen voor zeilende passagiersschepen.

Binnenschepenbesluit, bijlage VIII


Technische regelen voor bunkerstations.


Deze wet is niet meer van kracht, op de oude certificaten wordt echter vaak nog verwezen naar artikelen uit deze wet, daarom is het nuttig om deze teksten nog te kunnen raadplegen